سکوت من ترانه های بی صداست

طلب حلاليت ...

به نام او كه اگر حكم كند همه محكوميم

بي مقدمه ...

خواهران و برادران عزيزم :

رقيه نيك پور - مريم نوري - محبوبه عباسي - مريم عباسي - بهاره خيبريان - سمانه قاسمي -  مريم والهي - سارا محمدنيا - سحر محمدي-ستاره احمديان - سها سياحي - سها نفيسي - فاطمه اكبرپور - دختران رعد -مهيار ظاهري -مهدي حيدري - مجتبي غلامي - عارف اندرخوار - صابر بذرافشان - محمدرضا عباسي - عابدين يزداني - رضا ايزي - مهدي هاشمي - سيامك ساداتي- روح الله باغبان -پيمان تيرگري-ميثم زارع - صالح ملايي...

( مسلما خيلي ها به دليل عدم همكاري ذهنم و صد البته كهولت سن !!! از قلم افتادند اما به محض به خاطر آوردن حتما اسمشون رو درج مي كنم )

سلاااام

من تا جدايي از دانشگاه چند قدمي فاصله دارم ...

وقتي بازميگردم و به گذشته مي نگرم مثل هميشه راضي نيستم ...

چه دلها كه شكست به دست نامهرباني من !
چه حرف ها كه پنهاني زده شد در غياب مخاطب !

چه نامهرباني ها كه سر زد از كوتاهي و قصور من !

چگونه طلب حلاليت كنم با اين همه بار گناه كه به دوش مي كشم ...

منتظر قدم هاتان هستم

اگر نشانه اي .. حرفي .... بخشايشي ... كلامي كه نشانه بزرگواريتان باشد در بخش هم پرواز كنج غربتم (بخش نظرات )نباشد به اين نشان است كه توان بخشيدن خوب نبودن هايم را نداريد .... و مسلما تنها دليل بزرگي گناه و خطاي من است ... بي شك روح شما عزيزان بزرگ تر از بخشايش بنده خطاكاري است...

چشم انتظارم ....

التماس دعا

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/04/08ساعت 4:28 بعد از ظهر  توسط ترانه  |